Bảo tàng chưa hấp dẫn

Bảo tàng chưa hấp dẫn

Có thời điểm bảo tàng ở Việt Nam được ví von như 'nàng công chúa' ngủ mãi trong rừng sâu vì đa phần các bảo...
Bao giờ phục dựng điện Kính Thiên?

Bao giờ phục dựng điện Kính Thiên?

Công nghệ - 'thỏi nam châm' hút khách đến bảo tàng

Công nghệ - 'thỏi nam châm' hút khách đến bảo tàng

Viện Nghiên cứu Kinh thành kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Nghiên cứu Kinh thành kỷ niệm 10 năm thành lập

'Lầu son gác tía' Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

'Lầu son gác tía' Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

Quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử kinh thành Việt Nam

Quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử kinh thành Việt Nam

Phát huy giá trị văn hóa và lịch sử kinh thành Việt Nam

Phát huy giá trị văn hóa và lịch sử kinh thành Việt Nam

Chặng đường đầu với nhiều thành tựu của Viện Nghiên cứu Kinh thành

Chặng đường đầu với nhiều thành tựu của Viện Nghiên cứu Kinh thành

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Viện Nghiên cứu Kinh thành dấu ấn 10 năm tuổi

Viện Nghiên cứu Kinh thành dấu ấn 10 năm tuổi

Giải mã bí ẩn di sản dưới lòng đất, tìm ra hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, phục dựng tổng thể Hoàng thành Thăng Long

Giải mã bí ẩn di sản dưới lòng đất, tìm ra hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, phục dựng tổng thể Hoàng thành Thăng Long

'Đánh thức' lịch sử nghìn năm của các kinh thành

'Đánh thức' lịch sử nghìn năm của các kinh thành

Phỏng dựng kiến trúc cung điện thời Lý : Đã thực sự gần với ngàn năm lịch sử?

Phỏng dựng kiến trúc cung điện thời Lý : Đã thực sự gần với ngàn năm lịch sử?

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã bí ẩn Hoàng thành Thăng Long

Giải mã bí ẩn Hoàng thành Thăng Long

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn Kiến trúc cung điện thời Lý

Giải mã những bí ẩn Kiến trúc cung điện thời Lý

Công bố thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam

Công bố thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam

Bí ẩn lịch sử được khai phá từ gốm sứ ngoại quốc trong Hoàng thành Thăng Long

Bí ẩn lịch sử được khai phá từ gốm sứ ngoại quốc trong Hoàng thành Thăng Long

Đồ sứ Trung Quốc thời Tống làm tăng giá trị khảo cổ của Hoàng thành

Đồ sứ Trung Quốc thời Tống làm tăng giá trị khảo cổ của Hoàng thành

Tọa đàm 'Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long'

Tọa đàm 'Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long'

Đưa khu di tích khảo cổ học thời Trần ở Thái Bình trở thành di tích cấp Quốc gia

Đưa khu di tích khảo cổ học thời Trần ở Thái Bình trở thành di tích cấp Quốc gia

Đưa khu di tích khảo cổ học thời Trần ở Thái Bình trở thành di tích cấp Quốc gia

Đưa khu di tích khảo cổ học thời Trần ở Thái Bình trở thành di tích cấp Quốc gia

Bảo tàng hưởng lợi kép từ ứng dụng công nghệ

Bảo tàng hưởng lợi kép từ ứng dụng công nghệ

Về Thái Bình, thăm Hành cung Lỗ Giang

Về Thái Bình, thăm Hành cung Lỗ Giang

Phát hiện dấu tích một hành cung thời Trần ở Thái Bình

Phát hiện dấu tích một hành cung thời Trần ở Thái Bình

Hành cung Lỗ Giang: Khám phá từ lòng đất

Hành cung Lỗ Giang: Khám phá từ lòng đất

Thêm những chứng lý vật chất khẳng định sức sống văn hóa Việt

Thêm những chứng lý vật chất khẳng định sức sống văn hóa Việt