Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân

Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân

Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 28-10 đã phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn (CĐ) và LĐLĐ TP tổ chức tọa đàm Sự...
Người lao động cần thêm gói cứu trợ

Người lao động cần thêm gói cứu trợ

Hải Phòng: Đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức

Hải Phòng: Đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức

Đồng hành, sẻ chia cùng người lao động

Đồng hành, sẻ chia cùng người lao động

Thưởng Tết bằng gì?

Thưởng Tết bằng gì?

Điều chỉnh thời gian làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động

Điều chỉnh thời gian làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước