Vì một thế giới xanh hơn: Cam kết của Nike về việc giảm dấu chân carbon

Vì một thế giới xanh hơn: Cam kết của Nike về việc giảm dấu chân carbon

Bài viết của Giám đốc Bền vững của Tập đoàn Nike, Noel Kinder về các mục tiêu khí hậu cũng như chiến lược...
Phát triển thành công 300 MW điện tái tạo do khu vực tư nhân đầu tư

Phát triển thành công 300 MW điện tái tạo do khu vực tư nhân đầu tư

Việt Nam đi đầu về năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á

Việt Nam đi đầu về năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác thúc đẩy ngành năng lượng cạnh tranh, hiệu quả

Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác thúc đẩy ngành năng lượng cạnh tranh, hiệu quả

Kỳ vọng cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ giúp giảm giá điện

Kỳ vọng cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ giúp giảm giá điện

Mỹ giúp thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam

Mỹ giúp thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam

Mỹ giúp thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam

Mỹ giúp thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam

Bộ Công Thương tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông về tiết kiệm năng lượng

Bộ Công Thương tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông về tiết kiệm năng lượng

Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển giải pháp năng lượng sạch qua chương trình V-LEEP II

Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển giải pháp năng lượng sạch qua chương trình V-LEEP II

Mỹ công bố chương trình giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ công bố chương trình giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ hỗ trợ 36 triệu USD giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Mỹ hỗ trợ 36 triệu USD giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

36 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

36 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Việt-Mỹ ký 7 thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỉ USD

Việt-Mỹ ký 7 thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỉ USD

Mỹ hỗ trợ 36 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Mỹ hỗ trợ 36 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

Việt Nam có bước tiến đáng kể trong thúc đẩy tài chính, ngân hàng phát triển bền vững

Việt Nam có bước tiến đáng kể trong thúc đẩy tài chính, ngân hàng phát triển bền vững

Thúc đẩy phát triển 100.000 hệ thống điện mặt trời áp mái vào năm 2025

Thúc đẩy phát triển 100.000 hệ thống điện mặt trời áp mái vào năm 2025

Khởi động chương trình thúc đẩy phát triển điện Mặt Trời mái nhà

Khởi động chương trình thúc đẩy phát triển điện Mặt Trời mái nhà

Tham vấn chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Tham vấn chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Chính sách mới cho phép doanh nghiệp đấu thầu mua điện trực tiếp

Chính sách mới cho phép doanh nghiệp đấu thầu mua điện trực tiếp

Việt Nam sẽ có cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Tham vấn chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Tham vấn chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Mỹ hỗ trợ Việt Nam về mua bán điện trực tiếp

Mỹ hỗ trợ Việt Nam về mua bán điện trực tiếp

Mỹ hỗ trợ Việt Nam về mua bán điện trực tiếp

Mỹ hỗ trợ Việt Nam về mua bán điện trực tiếp

Việt Nam lấy ý kiến công chúng về đề xuất chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Doanh nghiệp có thể đấu thầu mua điện trực tiếp từ nhà máy điện năng lượng tái tạo

Doanh nghiệp có thể đấu thầu mua điện trực tiếp từ nhà máy điện năng lượng tái tạo