Vụ Viện phó VKS huyện chết trong tư thế treo cổ: Tìm thấy lá thư tuyệt mệnh

Vụ Viện phó VKS huyện chết trong tư thế treo cổ: Tìm thấy lá thư tuyệt mệnh

Cơ quan chức năng đã phát hiện 1 lá thư để lại được cho là của ông Nguyễn Văn Hưng - Viện phó VKSND huyện...
Viện phó VKSND huyện chết ở trụ sở: Phát hiện lá thư ngắn để lại

Viện phó VKSND huyện chết ở trụ sở: Phát hiện lá thư ngắn để lại

Phát hiện Viện phó kiểm sát tử vong trong tư thế treo cổ tại cơ quan

Viện phó VKS huyện chết bất thường tại nơi làm việc

Viện phó VKS huyện chết bất thường tại nơi làm việc

Một viện phó kiểm sát chết trong tư thế treo cổ

Một viện phó kiểm sát chết trong tư thế treo cổ

Một Phó Viện trưởng VKS chết trong tư thế treo cổ

Một Phó Viện trưởng VKS chết trong tư thế treo cổ

Phó viện trưởng VKSND huyện chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan

Thanh Hóa: Viện phó Viện kiểm sát huyện chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan

Thanh Hóa: Viện phó Viện kiểm sát nhân dân huyện treo cổ tự tử tại cơ quan

Viện phó Viện kiểm sát nhân dân chết trong tư thế treo cổ ở trụ sở

Phát hiện viện phó VKS chết trong tư thế treo cổ ở trụ sở