Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp

Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp

Đây là lần thứ 28 hội chợ được tổ chức, là hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại thường niên quy mô lớn...
Hơn 350 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hơn 350 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Việt Nam

Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Việt Nam

Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hơn 350 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp tham gia kết nối tại VIIF 2019

Hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp tham gia kết nối tại VIIF 2019

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Có gì hấp dẫn tại sự kiện VIIF 2019?

Có gì hấp dẫn tại sự kiện VIIF 2019?

Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2019

Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2019