Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động ứng phó bão số 9 ở cấp độ cao nhất

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động ứng phó bão số 9 ở cấp độ cao nhất

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 đã chủ...
Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) khẩn trương phòng, chống bão số 9

Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) khẩn trương phòng, chống bão số 9

BSR khẩn trương phòng, chống bão số 9

BSR khẩn trương phòng, chống bão số 9

Đảm bảo an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi bão vào

Đảm bảo an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi bão vào

BSR tiếp tục bàn giao các phân xưởng để BDTT lần 4

BSR tiếp tục bàn giao các phân xưởng để BDTT lần 4

Thanh niên BSR với công tác BDTT NMLD Dung Quất lần thứ 4

Thanh niên BSR với công tác BDTT NMLD Dung Quất lần thứ 4

Lãnh đạo BSR kiểm tra công tác vận hành sản xuất và chúc Tết người lao động

Lãnh đạo BSR kiểm tra công tác vận hành sản xuất và chúc Tết người lao động

BSR chủ động phòng chống bão số 6

BSR chủ động phòng chống bão số 6

Tối đa công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Lợi nhuận trên 10 triệu USD

Tối đa công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Lợi nhuận trên 10 triệu USD