Lọc dầu Dung Quất sản xuất hơn 1,1 triệu tấn sản phẩm trong 2 tháng đầu năm

Lọc dầu Dung Quất sản xuất hơn 1,1 triệu tấn sản phẩm trong 2 tháng đầu năm

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 3/3 đến 10/3/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 3/3 đến 10/3/2019

BSR kỷ niệm 10 năm đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên và sự kiện 20 triệu giờ công an toàn

BSR kỷ niệm 10 năm đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên và sự kiện 20 triệu giờ công an toàn

BSR tổ chức sự kiện 20 triệu giờ công an toàn

BSR tổ chức sự kiện 20 triệu giờ công an toàn

Lọc dầu Dung Quất chạy vượt công suất thiết kế

Lọc dầu Dung Quất chạy vượt công suất thiết kế

2 tháng đầu năm, Lọc dầu Dung Quất đạt doanh thu 13.654 tỷ đồng

2 tháng đầu năm, Lọc dầu Dung Quất đạt doanh thu 13.654 tỷ đồng

PVN ưu tiên phát triển thị trường trong nước

PVN ưu tiên phát triển thị trường trong nước

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt doanh thu tương đương 40 tỉ USD

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt doanh thu tương đương 40 tỉ USD

NMLD Dung Quất nhập chuyến dầu thô thứ 800

NMLD Dung Quất nhập chuyến dầu thô thứ 800