TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Sáng ngày 27/8, tại trụ sở làm việc của các cơ quan Quốc hội, Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc...
Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH ban hành các nghị quyết về nhân sự

Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

UBTVQH ban hành các Nghị quyết về nhân sự

UBTVQH ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Dân nguyện

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Dân nguyện

Nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương

Nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương

Nhân sự mới tại nhiều đơn vị

Đồng chí Hoàng Anh Công được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

Đồng chí Hoàng Anh Công được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tân Phó Trưởng ban Dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tân Phó Trưởng ban Dân nguyện

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới