Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 14-1, tại Quân chủng Phòng không- Không quân đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp...
Phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ

Miễn nhiệm ông Lê Minh Hưng, Chu Ngọc Anh

Miễn nhiệm ông Lê Minh Hưng, Chu Ngọc Anh

Thi đua là động lực để hoàn thành hiệu quả mọi nhiệm vụ

Thi đua là động lực để hoàn thành hiệu quả mọi nhiệm vụ

Khoa học công nghệ và những dấu ấn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Khoa học công nghệ và những dấu ấn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Tiến sĩ Đàm Bạch Dương với nỗ lực thúc đẩy tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tiến sĩ Đàm Bạch Dương với nỗ lực thúc đẩy tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh trúng cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh trúng cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội

Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là ai?

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là ai?

Chân dung ông Chu Ngọc Anh - Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung ông Chu Ngọc Anh - Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nhiều robot y tế được nghiên cứu chế tạo phục vụ chống dịch COVID-19

Nhiều robot y tế được nghiên cứu chế tạo phục vụ chống dịch COVID-19

CMCN 4.0: Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ

CMCN 4.0: Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ

Tổng cục TCĐLCL vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Tổng cục TCĐLCL vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Công nghệ vũ trụ Việt Nam đang chuyển hướng thành ngành công nghiệp

Công nghệ vũ trụ Việt Nam đang chuyển hướng thành ngành công nghiệp

Doanh nghiệp và làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp và làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0

Bộ KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đón làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Bộ KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đón làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4