Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?

Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?

Điêu Thuyền (Điêu Thiền) là một nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa và được nhắc tới như một trong tứ đại mỹ...
Clip: Cái chết bất ngờ của Đổng Trác

Clip: Cái chết bất ngờ của Đổng Trác

6 giai nhân 'sắc nước hương trời' khuynh đảo lịch sử Trung Quốc

6 giai nhân 'sắc nước hương trời' khuynh đảo lịch sử Trung Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do thật sự khiến Lã Bố giết Đổng Trác

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do thật sự khiến Lã Bố giết Đổng Trác

Bí ẩn cuộc đời và cái chết của đại mỹ nhân Điêu Thuyền

Bí ẩn cuộc đời và cái chết của đại mỹ nhân Điêu Thuyền

4 gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc là ai?

4 gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc là ai?

Vì sao Tào Tháo không dám nạp Điêu Thuyền vào hậu cung?

Vì sao Tào Tháo không dám nạp Điêu Thuyền vào hậu cung?

Số phận đại mỹ nhân khiến anh hùng thời Tam quốc tranh giành

Số phận đại mỹ nhân khiến anh hùng thời Tam quốc tranh giành

Tam quốc diễn nghĩa: Lã Bố thể hiện tài bắn cung phi thường

Tam quốc diễn nghĩa: Lã Bố thể hiện tài bắn cung phi thường

Lý do Tào Tháo nhường chức Đại tướng quân cho Viên Thiệu

Lý do Tào Tháo nhường chức Đại tướng quân cho Viên Thiệu

Những mưu kế nổi tiếng khiến hậu nhân bội phục trong Tam Quốc

Những mưu kế nổi tiếng khiến hậu nhân bội phục trong Tam Quốc

Những mỹ nhân đẹp nhất thời Tam quốc

Lý do Tào Tháo phải mượn Thất tinh bảo đao để hành thích Đổng Trác

Lý do Tào Tháo phải mượn Thất tinh bảo đao để hành thích Đổng Trác

Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?

Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?

Bí ẩn về thân thế và cái chết của Điêu Thuyền

Bí ẩn về thân thế và cái chết của Điêu Thuyền

Bí ẩn về cái chết của một trong 'tứ đại mỹ nhân' của Trung Hoa - Điêu Thuyền

Bí ẩn về cái chết của một trong 'tứ đại mỹ nhân' của Trung Hoa - Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, thị nữ khiến hai cha con 'chết mê chết mệt'

Điêu Thuyền, thị nữ khiến hai cha con 'chết mê chết mệt'

'Bí mật' 4 người phụ nữ làm thay đổi lịch sử Trung Quốc

'Bí mật' 4 người phụ nữ làm thay đổi lịch sử Trung Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Viên Thuật không chu cấp cho Lã Bố nữa, dù Lã Bố đã giết Đổng Trác thay ông báo thù?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Viên Thuật không chu cấp cho Lã Bố nữa, dù Lã Bố đã giết Đổng Trác thay ông báo thù?

Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?

Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?

Điêu Thuyền thực sự là mỹ nhân của ai?

Điêu Thuyền thực sự là mỹ nhân của ai?

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lữ Bố, ai mới là người Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lữ Bố, ai mới là người Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Tiết lộ 3 đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

Tiết lộ 3 đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 12 sự kiện nổi bật nhưng lại không trùng khớp với đời thực

Tam quốc diễn nghĩa: Lã Bố chết tức tưởi vì một câu nói của Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Lã Bố chết tức tưởi vì một câu nói của Lưu Bị

Tiết lộ 3 kẻ đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

Tiết lộ 3 kẻ đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Không phải Lữ Bố hay Đổng Trác, ai mới là người đàn ông duy nhất Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Không phải Lữ Bố hay Đổng Trác, ai mới là người đàn ông duy nhất Điêu Thuyền yêu thật lòng?

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Lã Bố bị chặt đầu, mỹ nhân Điêu Thuyền nhận cái kết thảm?

Lã Bố bị chặt đầu, mỹ nhân Điêu Thuyền nhận cái kết thảm?

Kỳ lạ tập tục 'phối hôn' cho thân thể người đẹp đã chết

Kỳ lạ tập tục 'phối hôn' cho thân thể người đẹp đã chết