Kom Tum: Người dân đào hầm khai thác trái phép hơn 10 tấn 'vàng gốc'

Kom Tum: Người dân đào hầm khai thác trái phép hơn 10 tấn 'vàng gốc'

Phạt 510 triệu đồng 8 người đào vàng trong rẫy chanh

Phạt 510 triệu đồng 8 người đào vàng trong rẫy chanh

Phạt 510 triệu đồng 8 người đào vàng trong rẫy chanh

Phạt 510 triệu đồng 8 người đào vàng trong rẫy chanh

Kon Tum: Nhóm khai thác vàng trái phép bị xử phạt 510 triệu đồng

Kon Tum: Nhóm khai thác vàng trái phép bị xử phạt 510 triệu đồng

Kon Tum: Cái kết cho nhóm đào hầm, khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Cái kết cho nhóm đào hầm, khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Phạt 510 triệu đồng nhóm khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Phạt 510 triệu đồng nhóm khai thác vàng trái phép

Khai thác vàng trái phép trong rẫy trồng chanh dây bị phạt 510 triệu đồng

Khai thác vàng trái phép trong rẫy trồng chanh dây bị phạt 510 triệu đồng

Phạt 510 triệu đồng nhóm đào hầm khai thác vàng trái phép

Phạt 510 triệu đồng nhóm đào hầm khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Phạt tiền 510 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Phạt tiền 510 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép

Phạt nhóm đào địa đạo tìm vàng hơn 500 triệu đồng

Phạt nhóm đào địa đạo tìm vàng hơn 500 triệu đồng

Phạt 510 triệu đồng nhóm đào hầm khai thác vàng trái phép

Phạt 510 triệu đồng nhóm đào hầm khai thác vàng trái phép

Phạt nhóm khai thác vàng trái phép hơn nửa tỷ đồng

Phạt nhóm khai thác vàng trái phép hơn nửa tỷ đồng

Vụ khai thác vàng trái phép tại huyện Ngọc Hồi: Xử phạt 8 đối tượng hơn 500 triệu đồng

Vụ khai thác vàng trái phép tại huyện Ngọc Hồi: Xử phạt 8 đối tượng hơn 500 triệu đồng

Kon Tum: Phạt 510 triệu đồng 8 đối tượng khai thác vàng trái phép

Kon Tum: Phạt 510 triệu đồng 8 đối tượng khai thác vàng trái phép