Tố cán bộ tỉnh có hành vi đồi bại: Tình tiết mới

Tố cán bộ tỉnh có hành vi đồi bại: Tình tiết mới

Bản tin 20H: Nữ phóng viên 'tố' bị giở trò đồi bại trong nhà vệ sinh

Bản tin 20H: Nữ phóng viên 'tố' bị giở trò đồi bại trong nhà vệ sinh

Lâm Đồng: Tạm đình chỉ cán bộ Đoàn 'giở trò đồi bại' với nữ phóng viên

Lâm Đồng: Tạm đình chỉ cán bộ Đoàn 'giở trò đồi bại' với nữ phóng viên

Bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên, một cán bộ cấp tỉnh bị đình chỉ công tác

Bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên, một cán bộ cấp tỉnh bị đình chỉ công tác

Một cán bộ tỉnh bị tố 'có hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Một cán bộ tỉnh bị tố 'có hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Tố cán bộ tỉnh có hành vi đồi bại: 'Ngẫu hứng thôi'

Tố cán bộ tỉnh có hành vi đồi bại: 'Ngẫu hứng thôi'

Lâm Đồng: Bí thư đoàn bị đình chỉ công tác vì xâm hại nữ phóng viên trong nhà vệ sinh

Lâm Đồng: Bí thư đoàn bị đình chỉ công tác vì xâm hại nữ phóng viên trong nhà vệ sinh

Cán bộ cấp tỉnh bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Cán bộ cấp tỉnh bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Nữ phóng viên bị cán bộ tỉnh Đoàn giở trò đồi bại trong nhà vệ sinh

Nữ phóng viên bị cán bộ tỉnh Đoàn giở trò đồi bại trong nhà vệ sinh

Cán bộ cấp tỉnh bị tố xâm hại nữ phóng viên

Cán bộ cấp tỉnh bị tố xâm hại nữ phóng viên

Nữ phóng viên tố bị cán bộ Đoàn 'giở trò đồi bại'

Nữ phóng viên tố bị cán bộ Đoàn 'giở trò đồi bại'

Giở trò đồi bại với nữ đoàn viên, Bí thư đoàn bị đình chỉ công tác

Giở trò đồi bại với nữ đoàn viên, Bí thư đoàn bị đình chỉ công tác

Một cán bộ cấp tỉnh bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Một cán bộ cấp tỉnh bị tố có 'hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Đình chỉ công tác Bí thư Đoàn bị tố có hành vi đồi bại với nữ đoàn viên

Đình chỉ công tác Bí thư Đoàn bị tố có hành vi đồi bại với nữ đoàn viên

1 bí thư Đoàn bị tố 'có hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

1 bí thư Đoàn bị tố 'có hành vi đồi bại' với nữ phóng viên

Bí thư đoàn bị tố xâm hại tình dục nữ đoàn viên

Bí thư đoàn bị tố xâm hại tình dục nữ đoàn viên