BOT Bình Lợi: Vướng víu, chậm tiến độ

BOT Bình Lợi: Vướng víu, chậm tiến độ

Đòn bẩy phát triển kinh tế phía Nam là kết nối giao thông

Đòn bẩy phát triển kinh tế phía Nam là kết nối giao thông

'Minh bạch' là 'nền móng' để đẩy mạnh BOT đường thủy

'Minh bạch' là 'nền móng' để đẩy mạnh BOT đường thủy

Trạm BOT đường thủy đầu tiên ở Sài Gòn sắp hoàn thành

Trạm BOT đường thủy đầu tiên ở Sài Gòn sắp hoàn thành

BOT đường thủy đầu tiên thu hồi vốn ra sao?

BOT đường thủy đầu tiên thu hồi vốn ra sao?

TP.HCM sẽ có BOT đường thủy

TP.HCM sẽ có BOT đường thủy

Mức phí nào cho BOT đường thủy?

Mức phí nào cho BOT đường thủy?

Giảm mức thu giá tàu, thuyền chui qua cầu Bình Lợi mới

Giảm mức thu giá tàu, thuyền chui qua cầu Bình Lợi mới