Ưu tiên ổn định dân cư vùng sạt lở

Ưu tiên ổn định dân cư vùng sạt lở

An Giang: Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

An Giang: Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Ứng phó lâu dài với sạt lở

Ứng phó lâu dài với sạt lở

Cảnh báo 6 đoạn bờ sông nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại An Giang

Cảnh báo 6 đoạn bờ sông nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại An Giang

Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu

Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu

Chuyên gia nói gì về QL91 ở An Giang tiếp tục sạt lở?

Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu xã Vĩnh Trường (An Phú) và xã Châu Phong (TX. Tân Châu)

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu