Đôi tay mang 'màu thời gian' của người đàn ông 40 năm làm nghề sửa sách ở Sài Gòn

Đôi tay mang 'màu thời gian' của người đàn ông 40 năm làm nghề sửa sách ở Sài Gòn

Ông nhấc nhẹ nhàng từng tệp giấy, đính chúng lại bằng những sợi chỉ mỏng nhưng bền chặt. Từng trang sách ố...
'Bác sĩ' của sách cũ

'Bác sĩ' của sách cũ

Vị 'bác sĩ' cuối cùng của sách cũ

Vị 'bác sĩ' cuối cùng của sách cũ

Người suốt 40 năm hành nghề 'cứu sống' những cuốn sách cũ giữa lòng Sài Gòn

Người suốt 40 năm hành nghề 'cứu sống' những cuốn sách cũ giữa lòng Sài Gòn

Vị cứu tinh của hàng nghìn người mê sách cũ ở TP.HCM

Vị cứu tinh của hàng nghìn người mê sách cũ ở TP.HCM

Vị cứu tinh của hàng ngàn người mê sách cũ ở Sài Gòn

Vị cứu tinh của hàng ngàn người mê sách cũ ở Sài Gòn

Vị 'bác sĩ' chuyên làm đẹp cho hàng ngàn cuốn sách cũ

Vị 'bác sĩ' chuyên làm đẹp cho hàng ngàn cuốn sách cũ

Ông lão Sài Gòn 40 năm 'chữa bệnh' cho sách cũ

Ông lão Sài Gòn 40 năm 'chữa bệnh' cho sách cũ

Niềm vui của người phục chế sách cũ cuối cùng tại TP.HCM

Niềm vui của người phục chế sách cũ cuối cùng tại TP.HCM