Nhận danh sách đóng 15 khoản, phụ huynh mầm non Họa Mi bức xúc

Nhận danh sách đóng 15 khoản, phụ huynh mầm non Họa Mi bức xúc

Ngoài các khoản thu như: tiền chất đốt, tiền quạt, tiền nước uống… thì phụ huynh bức xúc vì nhiều khoản thu...

Xôn xao quanh vụ trường mầm non thu tiền mắc màn ở Gia Lai

Gia Lai: Phụ huynh phản ứng vì tiền học mầm non hơn 2,7 triệu đồng

Gia Lai: Phụ huynh phản ứng vì tiền học mầm non hơn 2,7 triệu đồng

Gia Lai: Trường mầm non thu tiền mắc màn, hiệu trưởng nói gì?

Gia Lai: Trường mầm non thu tiền mắc màn, hiệu trưởng nói gì?

Phụ huynh bức xúc vì trường mầm non thu nhiều khoản đầu năm học

Phụ huynh bức xúc vì trường mầm non thu nhiều khoản đầu năm học

Trường mầm non ở huyện thu nhiều khoản phí cao, phụ huynh phản ứng

Trường mầm non ở huyện thu nhiều khoản phí cao, phụ huynh phản ứng