Đồng Nai: Bàn giao 3 cá thể gấu ngựa cho trung tâm bảo tồn

Đồng Nai: Bàn giao 3 cá thể gấu ngựa cho trung tâm bảo tồn

Ngày 12/3 tại Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt đã tiếp nhận 3 cá thể gấu ngựa đưa về...
Giải cứu 3 cá thể gấu nuôi nhốt tại Đồng Nai

Giải cứu 3 cá thể gấu nuôi nhốt tại Đồng Nai

Gây mê gấu ở Đồng Nai để đưa ra Bắc

Gây mê gấu ở Đồng Nai để đưa ra Bắc

Bàn giao 3 cá thể gấu đen châu Á cho khu bảo tồn

Bàn giao 3 cá thể gấu đen châu Á cho khu bảo tồn

Bàn giao 3 cá thể gấu đen châu Á để bảo tồn

Bàn giao 3 cá thể gấu đen châu Á để bảo tồn

Ba cá thể gấu đen châu Á được bàn giao để bảo tồn

Ba cá thể gấu đen châu Á được bàn giao để bảo tồn

Đưa cặp gấu nặng hơn 2 tạ về Khu bảo tồn Nước Việt

Đưa cặp gấu nặng hơn 2 tạ về Khu bảo tồn Nước Việt