Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET- Hoa Kỳ

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET- Hoa Kỳ

Viện nghiên cứu RTI của Mỹ khen ngợi Việt Nam thanh toán được bệnh chân voi

Viện nghiên cứu RTI của Mỹ khen ngợi Việt Nam thanh toán được bệnh chân voi

Kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam

Kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam

Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ

Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ

Mời tham dự hội thảo cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp và cán bộ quản lý địa phương về tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khu vực

Mời tham dự hội thảo cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp và cán bộ quản lý địa phương về tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khu vực

Những vùng đất chết đang hồi sinh

Những vùng đất chết đang hồi sinh

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng: Thành tựu ngoại giao và khoa học mang tính lịch sử

Hoàn thành dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng: Thành tựu ngoại giao và khoa học mang tính lịch sử

Bàn giao đất sạch mở rộng Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Xử lý xong phần đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Hoa kỳ hỗ trợ 110 triệu USD

Xử lý xong phần đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Hoa kỳ hỗ trợ 110 triệu USD

Việt - Mỹ hoàn thành tẩy độc sân bay Đà Nẵng, bắt đầu dự án Biên Hòa

Việt - Mỹ hoàn thành tẩy độc sân bay Đà Nẵng, bắt đầu dự án Biên Hòa

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Bàn giao thêm 30ha đất để mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Bàn giao thêm 30ha đất để mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Mỹ cam kết tiếp tục tích cực giải quyết hậu quả chiến tranh

Mỹ cam kết tiếp tục tích cực giải quyết hậu quả chiến tranh

Hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Công bố hoàn thành và bàn giao đất Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Công bố hoàn thành và bàn giao đất Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Chuyển 30 ha đất sạch Dioxin để mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Chuyển 30 ha đất sạch Dioxin để mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Xử lý xong phần đất cuối cùng nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Xử lý xong phần đất cuối cùng nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Chính thức bàn giao dự án xử lý dioxin 110 triệu USD ở Đà Nẵng

Chính thức bàn giao dự án xử lý dioxin 110 triệu USD ở Đà Nẵng

Bàn giao đất Dự án xử lý chất độc Dioxin sân bay Đà Nẵng

Bàn giao đất Dự án xử lý chất độc Dioxin sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam – Mỹ hoàn tất xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam – Mỹ hoàn tất xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam và Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam và Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại sân bay Đà Nẵng

Tiếp nhận đất sạch mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Tiếp nhận đất sạch mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Hoa Kỳ bàn giao diện tích cuối cùng tại Sân bay Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý Dioxin

Hoa Kỳ bàn giao diện tích cuối cùng tại Sân bay Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý Dioxin

Ô nhiễm dioxin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được xử lý xong

Ô nhiễm dioxin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được xử lý xong

Hoàn thành dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng

Đã xử lý xong ô nhiễm dioxin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Đã xử lý xong ô nhiễm dioxin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Bàn giao đất sạch dioxin, tạo đà mở rộng sân bay Đà Nẵng

Bàn giao đất sạch dioxin, tạo đà mở rộng sân bay Đà Nẵng

32,4ha ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.đã được xử lý

32,4ha ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.đã được xử lý

Việt Nam-Hoa Kỳ hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam-Hoa Kỳ hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Bàn giao gần 14 ha đất sân bay Đà Nẵng đã xử lý nhiễm Dioxin

Bàn giao gần 14 ha đất sân bay Đà Nẵng đã xử lý nhiễm Dioxin

Hoàn thành dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý an toàn 150.000m3 bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý an toàn 150.000m3 bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam – Hoa Kỳ phối hợp xử lý 90 nghìn khối đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng

Việt Nam – Hoa Kỳ phối hợp xử lý 90 nghìn khối đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng