Hiệu trưởng phân trần dựng rạp cưới giữa đường 3 ngày

Hiệu trưởng phân trần dựng rạp cưới giữa đường 3 ngày

Hiệu trưởng dựng rạp dài trăm mét, hết 3 ngày 3 đêm giữa lòng đường để làm đám cưới cho con gái

Hiệu trưởng dựng rạp dài trăm mét, hết 3 ngày 3 đêm giữa lòng đường để làm đám cưới cho con gái

Hiệu trưởng dựng rạp giữa đường làm đám cưới cho con 3 ngày 3 đêm

Hiệu trưởng dựng rạp giữa đường làm đám cưới cho con 3 ngày 3 đêm

Hiệu trưởng chiếm lòng đường, tổ chức cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng chiếm lòng đường, tổ chức cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường dựng rạp đám cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường dựng rạp đám cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ở Hải Phòng dựng rạp cưới cho con gái 3 ngày 3 đêm ở giữa đường

Hiệu trưởng ở Hải Phòng dựng rạp cưới cho con gái 3 ngày 3 đêm ở giữa đường

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Người dân khổ vì ô nhiễm