Cao tốc 34.000 tỉ đồng 'lún kỹ thuật' hay kém chất lượng?

Cao tốc 34.000 tỉ đồng 'lún kỹ thuật' hay kém chất lượng?

Băng keo chống thấm đường 34.500 tỷ: Mưa vẫn chảy nước

Băng keo chống thấm đường 34.500 tỷ: Mưa vẫn chảy nước

Tháo dỡ băng keo trên hầm chui cao tốc 34.000 tỷ thấm dột

Tháo dỡ băng keo trên hầm chui cao tốc 34.000 tỷ thấm dột

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chằng chịt băng keo dính: VEC 'lo ngại bị dư luận hiểu nhầm'

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chằng chịt băng keo dính: VEC 'lo ngại bị dư luận hiểu nhầm'

Hầm chui cao tốc 34.000 nghìn tỷ thấm dột dán băng keo?

Hầm chui cao tốc 34.000 nghìn tỷ thấm dột dán băng keo?

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Chằng chịt băng keo dính tại các vị trí thấm dột

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Chằng chịt băng keo dính tại các vị trí thấm dột

Chống thấm hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bằng băng keo?

Chống thấm hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bằng băng keo?

Cao tốc 34.000 tỷ: Băng keo dán ngang, dán dọc chống dột

Cao tốc 34.000 tỷ: Băng keo dán ngang, dán dọc chống dột

Cao tốc 34.000 tỷ: Băng keo dán ngang, dán dọc chống dột

Cao tốc 34.000 tỷ: Băng keo dán ngang, dán dọc chống dột

Tín hiệu khả quan từ khu bảo tồn voọc chà vá Hòn Dồ

Tín hiệu khả quan từ khu bảo tồn voọc chà vá Hòn Dồ