Lào Cai: 73 người ngộ độc sau ăn bánh dày ở cỗ cưới

Lào Cai: 73 người ngộ độc sau ăn bánh dày ở cỗ cưới

Hơn 70 người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới ở Lào Cai

Hơn 70 người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới ở Lào Cai

73 người ở Lào Cai bị ngộ độc sau khi ăn cỗ ở đám cưới

73 người ở Lào Cai bị ngộ độc sau khi ăn cỗ ở đám cưới

Lào Cai: Hơn 70 người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

Lào Cai: Hơn 70 người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới

41 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Lào Cai

41 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Lào Cai

Lào Cai: Sau tiệc cưới, hàng chục người nhập viện vì ngộ độc

Lào Cai: Sau tiệc cưới, hàng chục người nhập viện vì ngộ độc

Lào Cai: Ăn cỗ cưới 73 người bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Bắc Hà

Lào Cai: Ăn cỗ cưới 73 người bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Bắc Hà

Lào Cai: Hàng chục người nhập viện vì ăn bánh giầy

73 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới

73 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới

73 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới

73 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới

41 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới

41 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới