Báo CAND thăm hỏi, chia buồn với gia đình Công an viên hi sinh

Báo CAND thăm hỏi, chia buồn với gia đình Công an viên hi sinh

Chiến sĩ công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ ở Lâm Đồng

Chiến sĩ công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Một chiến sĩ công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ

Lâm Đồng: Một chiến sĩ công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ

Nóng mạng xã hội: Dầm mình, hy sinh cứu người thoát hiểm giữa lũ dữ

Nóng mạng xã hội: Dầm mình, hy sinh cứu người thoát hiểm giữa lũ dữ

Sát cánh cùng người dân trong mưa lũ

Sát cánh cùng người dân trong mưa lũ

Lâm Đồng: Đi cứu hộ mưa lũ, công an viên bị lũ cuốn tử vong

Lâm Đồng: Đi cứu hộ mưa lũ, công an viên bị lũ cuốn tử vong

Lâm Đồng: Giúp dân chống lũ, một công an viên bị nước cuốn trôi tử vong

Lâm Đồng: Giúp dân chống lũ, một công an viên bị nước cuốn trôi tử vong

Một cán bộ công an bị nước cuốn tử vong khi đi chống lũ

Một cán bộ công an bị nước cuốn tử vong khi đi chống lũ

Một Công an viên hy sinh trong lúc giúp dân chống lũ ở Lâm Đồng

Một Công an viên hy sinh trong lúc giúp dân chống lũ ở Lâm Đồng