Người phụ nữ trồng sen tại Phú Quốc và những đứa con của người mẹ cầm súng

Người phụ nữ trồng sen tại Phú Quốc và những đứa con của người mẹ cầm súng

Người phụ nữ 25 năm trồng sen và những đứa con của 'người mẹ cầm súng'

Người phụ nữ 25 năm trồng sen và những đứa con của 'người mẹ cầm súng'

Kiểm tra việc lấy đất dân giao cho doanh nghiệp làm du lịch, không đền bù?

Kiểm tra việc lấy đất dân giao cho doanh nghiệp làm du lịch, không đền bù?

Phú Quốc: Lấy đất dân giao cho doanh nghiệp làm du lịch?

Phú Quốc: Lấy đất dân giao cho doanh nghiệp làm du lịch?

Phú Quốc sau đất đai bị 'băm nát' đến lượt các sông bị bức tử

Phú Quốc sau đất đai bị 'băm nát' đến lượt các sông bị bức tử

Sông ở Phú Quốc bị bức tử

Sông ở Phú Quốc bị bức tử

'Sóng ngầm' ở Phú Quốc

'Sóng ngầm' ở Phú Quốc

Bán đất rừng như mớ rau, rổ cá trong cơn sốt giá ở Phú Quốc

Bán đất rừng như mớ rau, rổ cá trong cơn sốt giá ở Phú Quốc

'Loạn' phân lô bán nền trong cơn sốt đất ở Phú Quốc

'Loạn' phân lô bán nền trong cơn sốt đất ở Phú Quốc