Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền bảo vệ rừng của Nhà nước

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền bảo vệ rừng của Nhà nước

Thanh Hóa: Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Thanh Hóa: Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Bắt cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã vì lập hồ sơ giả, gây thất thoát 348 triệu đồng

Bắt cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã vì lập hồ sơ giả, gây thất thoát 348 triệu đồng

Thanh Hóa: Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt

Thanh Hóa: Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt

Nghi phạm đã bị công an triệu tập trước khi ra tay với một phụ nữ

Nghi phạm đã bị công an triệu tập trước khi ra tay với một phụ nữ

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 1 Phó Chủ tịch và 1 nguyên Chủ tịch UBND xã

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 1 Phó Chủ tịch và 1 nguyên Chủ tịch UBND xã

Bắt giam nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Đông Lĩnh

Bắt giam nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Đông Lĩnh

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa vì lập hồ sơ khống

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa vì lập hồ sơ khống

Thanh Hóa: Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn tiền bị khởi tố, bắt tạm giam

Thanh Hóa: Chủ tịch xã lập hồ sơ khống ăn tiền bị khởi tố, bắt tạm giam

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 lãnh đạo xã lập khống hồ sơ, ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 lãnh đạo xã lập khống hồ sơ, ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Khởi tố, bắt tạm giam 'quan xã' lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Khởi tố, bắt tạm giam 'quan xã' lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền bảo vệ rừng

Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã làm giả hồ sơ

Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã làm giả hồ sơ

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã trục lợi ngân sách tiền bảo vệ rừng

Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch xã trục lợi ngân sách tiền bảo vệ rừng

Bắt tạm giam 4 tháng đối với hai 'quan xã' ăn chặn tiền

Bắt tạm giam 4 tháng đối với hai 'quan xã' ăn chặn tiền

Bắt tạm giam Phó chủ tịch và nguyên chủ tịch xã tại Thanh Hóa

Bắt tạm giam Phó chủ tịch và nguyên chủ tịch xã tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Lập khống hồ sơ, hai cán bộ xã bị bắt giam

Thanh Hóa: Lập khống hồ sơ, hai cán bộ xã bị bắt giam

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị bắt vì ăn chặn tiền

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 quan xã vì 'ăn tiền' bảo vệ rừng

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 quan xã vì 'ăn tiền' bảo vệ rừng