Nghẹn lòng tâm thư của các cô giáo chia sẻ lý do quỳ, khóc ở Nghệ An

Nghẹn lòng tâm thư của các cô giáo chia sẻ lý do quỳ, khóc ở Nghệ An

Nghệ An: Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ giáo viên mầm non quỳ xin

Nghệ An: Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan vụ giáo viên mầm non quỳ xin

Vụ nhiều cô giáo quỳ khóc tại Nghệ An: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ nhiều cô giáo quỳ khóc tại Nghệ An: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Họp khẩn, yêu cầu làm rõ vụ cô giáo mầm non quỳ xin quan chức

Họp khẩn, yêu cầu làm rõ vụ cô giáo mầm non quỳ xin quan chức

Vụ các cô giáo quỳ gối: Làm rõ khuyết điểm các bên liên quan

Vụ các cô giáo quỳ gối: Làm rõ khuyết điểm các bên liên quan

Vụ cô giáo quỳ gối khóc xin tiếp tục dạy trẻ: Có sự dàn dựng?

Vụ cô giáo quỳ gối khóc xin tiếp tục dạy trẻ: Có sự dàn dựng?

Cô giáo quỳ, chắp tay bên xe hơi chủ tịch thị trấn là sắp đặt?

Cô giáo quỳ, chắp tay bên xe hơi chủ tịch thị trấn là sắp đặt?

Vụ quỳ xin không đóng cửa trường mầm non, giáo viên nói gì?

Vụ quỳ xin không đóng cửa trường mầm non, giáo viên nói gì?

Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Nghệ An: Các cô giáo mầm non quỳ trước Chủ tịch thị trấn xin được dạy học

Nghệ An: Các cô giáo mầm non quỳ trước Chủ tịch thị trấn xin được dạy học

Nghệ An: Hàng chục cô giáo quỳ gối để xin được tiếp tục dạy trẻ

Nghệ An: Hàng chục cô giáo quỳ gối để xin được tiếp tục dạy trẻ

Nghệ An: Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Nghệ An: Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

UBND thị trấn Thanh Chương nói về việc hàng chục giáo viên quỳ gối khóc xin không đóng cửa trường mầm non

UBND thị trấn Thanh Chương nói về việc hàng chục giáo viên quỳ gối khóc xin không đóng cửa trường mầm non