Triển khai dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc

Triển khai dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc

Nối dài trục 1 Tây Bắc, đánh thức tiềm năng kinh tế Đà Nẵng

Nối dài trục 1 Tây Bắc, đánh thức tiềm năng kinh tế Đà Nẵng

Buộc thôi việc một cán bộ giả chữ ký lãnh đạo phường tại Đà Nẵng

Buộc thôi việc một cán bộ giả chữ ký lãnh đạo phường tại Đà Nẵng

Chưa thể kỷ luật cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường

Chưa thể kỷ luật cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường

Chưa đủ cơ sở buộc thôi việc cán bộ làm giả chữ ký của chủ tịch phường

Chưa đủ cơ sở buộc thôi việc cán bộ làm giả chữ ký của chủ tịch phường

Giả chữ ký của chủ tịch phường, cán bộ tư pháp bị đề xuất buộc thôi việc

Giả chữ ký của chủ tịch phường, cán bộ tư pháp bị đề xuất buộc thôi việc

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Liên Chiểu, Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký Chủ tịch để hợp thức hóa nhà trái phép

Liên Chiểu, Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký Chủ tịch để hợp thức hóa nhà trái phép