Xe biển xanh chở lãnh đạo đi ăn cưới: 'Không trách đâu'

Xe biển xanh chở lãnh đạo đi ăn cưới: 'Không trách đâu'

Kiểm điểm lãnh đạo huyện vụ cán bộ dùng xe công đi ăn cưới

Kiểm điểm lãnh đạo huyện vụ cán bộ dùng xe công đi ăn cưới

Vĩnh Long: Dùng xe công đi ăn cưới, cán bộ lãnh đạo huyện bị kiểm điểm

Vĩnh Long: Dùng xe công đi ăn cưới, cán bộ lãnh đạo huyện bị kiểm điểm

Kiểm điểm lãnh đạo huyện vụ cán bộ dùng xe công đi ăn cưới

Kiểm điểm lãnh đạo huyện vụ cán bộ dùng xe công đi ăn cưới

Bí thư Vĩnh Long: Kiểm điểm vụ xe công chở cán bộ đi ăn cưới

Bí thư Vĩnh Long: Kiểm điểm vụ xe công chở cán bộ đi ăn cưới

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh