Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn, sạt lỡ, lũ quét nguy hiểm

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn, sạt lỡ, lũ quét nguy hiểm

Ninh Thuận khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi ngay tại chỗ

Ninh Thuận khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi ngay tại chỗ

Huy động đặc công tìm kiếm người đàn ông câu cá mất tích

Huy động đặc công tìm kiếm người đàn ông câu cá mất tích

Khánh thành công trình giai đoạn 2 Trường Tiểu học Phước Thành B

Khánh thành công trình giai đoạn 2 Trường Tiểu học Phước Thành B

Vinataba hỗ trợ gần 31 tỷ đồng cho Ninh Thuận

Vinataba hỗ trợ gần 31 tỷ đồng cho Ninh Thuận

Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Nhân sự mới vừa được kiện toàn ở 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương