Hà Nội: Dự kiến đưa xe buýt điện vào hoạt động vào năm 2021

Hà Nội: Dự kiến đưa xe buýt điện vào hoạt động vào năm 2021

Đến năm 2021, Hà Nội sẽ có xe buýt điện

Đến năm 2021, Hà Nội sẽ có xe buýt điện

Thêm thời gian để nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng

Thêm thời gian để nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng

Phải tước bớt quyền ưu tiên của xe máy, ôtô

Phải tước bớt quyền ưu tiên của xe máy, ôtô

Hà Nội nghiên cứu và tổ chức nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội nghiên cứu và tổ chức nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội sẽ mở thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt

Hà Nội sẽ mở thêm nhiều làn đường ưu tiên cho xe buýt

Xe buýt được bố trí làn riêng, liệu có tạo thêm áp lực giao thông gây ùn tắc?

Xe buýt được bố trí làn riêng, liệu có tạo thêm áp lực giao thông gây ùn tắc?

Hà Nội: Xe buýt được ưu tiên

Hà Nội: Xe buýt được ưu tiên