Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Cuộc sống của người dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Cuộc sống của người dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Gần 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Gần 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Hàng trăm hộ dân ven sông Mã thiếu nước sinh hoạt

Hàng trăm hộ dân ven sông Mã thiếu nước sinh hoạt

Gần 1.000 giếng ven sông Mã bỗng dưng cạn kiệt nước

Gần 1.000 giếng ven sông Mã bỗng dưng cạn kiệt nước

Cuộc sống của dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Cuộc sống của dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Thanh Hóa: Lạ đời, hơn 900 giếng nước bỗng dưng cạn kiệt

Thanh Hóa: Lạ đời, hơn 900 giếng nước bỗng dưng cạn kiệt

Mất nguồn nước ngầm, dân khó khăn

Mất nguồn nước ngầm, dân khó khăn

Dân khốn đốn vì hàng loạt giếng nước ven sông Mã bỗng cạn trơ đáy

Dân khốn đốn vì hàng loạt giếng nước ven sông Mã bỗng cạn trơ đáy