Vụ 'hộ cận nghèo' đi ôtô, ở nhà lầu: Có 9/11 trường hợp khá giả 'lọt' hộ cận nghèo

Vụ 'hộ cận nghèo' đi ôtô, ở nhà lầu: Có 9/11 trường hợp khá giả 'lọt' hộ cận nghèo

Xác định nguyên nhân gần 10.00 giếng nước Thanh Hóa bị cạn

Xác định nguyên nhân gần 10.00 giếng nước Thanh Hóa bị cạn

Thanh Hóa: Lộ nguyên nhân hàng trăm giếng nước trơ đáy

Thanh Hóa: Lộ nguyên nhân hàng trăm giếng nước trơ đáy

Lộ diện nguyên nhân khiến gần 1000 hộ dân 'khát nước' ở Thanh Hóa

Lộ diện nguyên nhân khiến gần 1000 hộ dân 'khát nước' ở Thanh Hóa

Bí ẩn 1.000 giếng nước cạnh sông Mã bỗng dưng cạn kiệt

Bí ẩn 1.000 giếng nước cạnh sông Mã bỗng dưng cạn kiệt

Cuộc sống của người dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Cuộc sống của người dân xã Yên Thọ bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Gần 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Dân khốn đốn vì hàng loạt giếng nước ven sông Mã bỗng cạn trơ đáy