Tạm dừng tổ chức sát hạch để cấp Giấp phép lái xe trên địa bàn Hà Nội

Tạm dừng tổ chức sát hạch để cấp Giấp phép lái xe trên địa bàn Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội vừa ra thông báo về việc tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp Giấy phép lái xe.
Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ở Hà Nội

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ở Hà Nội

Dừng sát hạch lái xe tại Hà Nội để phòng, chống Covid-19

Dừng sát hạch lái xe tại Hà Nội để phòng, chống Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ở Hà Nội do dịch Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ở Hà Nội do dịch Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe do dịch Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe do dịch Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe để phòng Covid-19

Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe để phòng Covid-19

Tạm dừng tổ chức thi sát hạch lái xe tại một số trung tâm ở Hà Nội

Tạm dừng tổ chức thi sát hạch lái xe tại một số trung tâm ở Hà Nội