Trung Quốc mua gần hết cảng chính của Hy Lạp làm cửa ngõ cho tham vọng châu Âu

Trung Quốc mua gần hết cảng chính của Hy Lạp làm cửa ngõ cho tham vọng châu Âu

Lợi thế địa lý của các cảng tại Hy Lạp có thể được sử dụng để giúp tăng lưu lượng vận chuyển từ Trung Quốc...