Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mong manh đến mức nào?

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mong manh đến mức nào?

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Việt - Trung 2018

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Việt - Trung 2018

Chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018

Chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018

20 ứng dụng công nghệ trình diễn tại ngày hội kết nối lập trình viên khu vực Miền Trung

20 ứng dụng công nghệ trình diễn tại ngày hội kết nối lập trình viên khu vực Miền Trung

Lựa chọn 5 tiết mục lọt Vòng chung kết tiếng hát hữu nghị Việt Trung

Lựa chọn 5 tiết mục lọt Vòng chung kết tiếng hát hữu nghị Việt Trung

Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung năm 2018

Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung năm 2018

Hơn 800 gian hàng sẽ tham gia Hội chợ TMDL quốc tế Việt - Trung 2018

Tin văn hóa

18 thí sinh và 3 nhóm nhạc tranh tài Chung kết 'Tiếng hát hữu nghị Việt- Trung'

Chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2018 tại Hà Nội

Chung kết Cuộc thi 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018' tại Việt Nam

Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung

Thi 'Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2018' tại Hà Nội, Quảng Tây