4 sự kiện lớn chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

4 sự kiện lớn chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 6/10, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức họp báo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành...

Nâng cao nhận thức của hội viên Hội Nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Hiệu quả của chương trình phân bón trả chậm

Hiệu quả của chương trình phân bón trả chậm

Cần nâng cao chất lượng hội viên, cán bộ nông dân đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới

Phân bón trả chậm - 'cứu cánh' cho nhà nông

Trên 5,3 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân và quỹ hội giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân

Vận động hội viên nông dân Hà Tĩnh thu gom, xử lý rác thải