Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng sân bay cấp cứu đường không

Thử nghiệm trực thăng cấp cứu đáp xuống nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình

Thử nghiệm trực thăng cấp cứu đáp xuống nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường hàng không

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho cấp cứu đường hàng không

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Thử nghiệm sân đỗ trực thăng tại Bệnh viện Quân y 175

Chuyển bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa về đất liền an toàn

Chuyển bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa về đất liền an toàn

Nhà báo Giản Thanh Sơn triển lãm và ra mắt sách 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'

Nhà báo Giản Thanh Sơn triển lãm và ra mắt sách 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'

Một cách tạo động lực thi đua

Một cách tạo động lực thi đua

Điển hình Quyết thắng Phòng không - Không quân giao lưu với tuổi trẻ

Điển hình Quyết thắng Phòng không - Không quân giao lưu với tuổi trẻ

Bài 2: Kiên trì học tập, khổ luyện trên từng đường bay

Bài 2: Kiên trì học tập, khổ luyện trên từng đường bay

Chuyển nhân viên trực hải đăng Trường Sa bệnh nặng về đất liền cấp cứu

Chuyển nhân viên trực hải đăng Trường Sa bệnh nặng về đất liền cấp cứu

Bệnh viện Quân y 175 điều trị một chiến sĩ bị thương trên đảo Thổ Chu

Bệnh viện Quân y 175 điều trị một chiến sĩ bị thương trên đảo Thổ Chu

Trực thăng cấp cứu quân nhân từ Đảo Thổ Chu về sân bay Tân Sơn Nhất an toàn

Trực thăng cấp cứu quân nhân từ Đảo Thổ Chu về sân bay Tân Sơn Nhất an toàn