Thừa Thiên Huế: 'Cát tặc' lộng hành, bờ sông Bồ sạt lở trầm trọng

Thừa Thiên Huế: 'Cát tặc' lộng hành, bờ sông Bồ sạt lở trầm trọng

6 sếp phó bị miễn nhiệm, 'giấc mơ' Nông nghiệp của bầu Đức đi về đâu?

6 sếp phó bị miễn nhiệm, 'giấc mơ' Nông nghiệp của bầu Đức đi về đâu?

Ám ảnh đường liên xã như... đầm lầy ở Huế

Ám ảnh đường liên xã như... đầm lầy ở Huế

Tỷ phú Trần Bá Dương đưa người vào 'đại phẫu' công ty bầu Đức

Tỷ phú Trần Bá Dương đưa người vào 'đại phẫu' công ty bầu Đức

Cuộc 'thay máu' nhân sự cấp cao ở HAGL Agrico

Cuộc 'thay máu' nhân sự cấp cao ở HAGL Agrico

HAGL Agrico miễn nhiệm 6 Phó Tổng giám đốc, sếp Thaco tiếp tục gia nhập dàn lãnh đạo

HAGL Agrico miễn nhiệm 6 Phó Tổng giám đốc, sếp Thaco tiếp tục gia nhập dàn lãnh đạo

Bầu Đức bạo tay 'thay máu' dàn lãnh đạo, miễn nhiệm cùng lúc 6 phó tổng giám đốc

Bầu Đức bạo tay 'thay máu' dàn lãnh đạo, miễn nhiệm cùng lúc 6 phó tổng giám đốc

Bầu Đức miễn nhiệm 6 phó tổng giám đốc dọn đường đón người Thaco

Bầu Đức miễn nhiệm 6 phó tổng giám đốc dọn đường đón người Thaco

Công ty của bầu Đức miễn nhiệm 6 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng

Công ty của bầu Đức miễn nhiệm 6 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng

Thaco tiếp tục đưa nhân sự chủ chốt vào HNG

Thaco tiếp tục đưa nhân sự chủ chốt vào HNG

Thực hiện tái cấu trúc Bầu Đức thay đổi nhân sự

Thực hiện tái cấu trúc Bầu Đức thay đổi nhân sự