Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' bác sĩ

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' bác sĩ

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sĩ chuyên ngành hiếm

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sĩ chuyên ngành hiếm

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sỹ chuyên ngành hiếm

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sỹ chuyên ngành hiếm

LĐLĐ tỉnh Thái Bình thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ BCH khóa mới

LĐLĐ tỉnh Thái Bình thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ BCH khóa mới

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Lấy tín nhiệm của đoàn viên làm thước đo

Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Lấy tín nhiệm của đoàn viên làm thước đo

LĐLĐ tỉnh Thái Bình phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ

LĐLĐ tỉnh Thái Bình phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ

Công nhân khu công nghiệp tỉnh Thái Bình được mua hàng ưu đãi

Công nhân khu công nghiệp tỉnh Thái Bình được mua hàng ưu đãi

Thái Bình: Đồng chí Tăng Thị Hiệu được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ

Thái Bình: Đồng chí Tăng Thị Hiệu được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ