Cô giáo bị đình chỉ dạy nói không ném vở học sinh

Cô giáo bị đình chỉ dạy nói không ném vở học sinh

Cô giáo im lặng phủ nhận việc ném vở học sinh

Cô giáo im lặng phủ nhận việc ném vở học sinh

Phủ nhận ném vở học sinh, cô giáo không giảng bài muốn khiếu nại

Phủ nhận ném vở học sinh, cô giáo không giảng bài muốn khiếu nại

Giáo viên có hành vi phản sư phạm bị chuyển làm nhân viên văn phòng

Giáo viên có hành vi phản sư phạm bị chuyển làm nhân viên văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' bị điều sang làm văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' bị điều sang làm văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' được chuyển làm công tác văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' được chuyển làm công tác văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' bị chuyển sang làm công tác văn phòng

Cô giáo 'không giảng bài' bị chuyển sang làm công tác văn phòng

Chuyển 'cô giáo im lặng' sang làm công tác văn phòng

Chuyển 'cô giáo im lặng' sang làm công tác văn phòng

Cô giáo không giảng bài, ném vở học sinh sẽ không thể tiếp tục làm giáo viên

Cô giáo không giảng bài, ném vở học sinh sẽ không thể tiếp tục làm giáo viên

Ném vở học sinh xuống đất, cô giáo 'không giảng bài 3 tháng' sẽ không được đứng lớp

Ném vở học sinh xuống đất, cô giáo 'không giảng bài 3 tháng' sẽ không được đứng lớp

Đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo lên lớp 'không nói gì', ném vở học sinh

Đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo lên lớp 'không nói gì', ném vở học sinh

'Cô giáo câm lặng' không phù hợp đứng lớp

'Cô giáo câm lặng' không phù hợp đứng lớp

Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên

Cô giáo ném vở học sinh không tiếp tục làm giáo viên

Nhà trường muốn đình chỉ đứng lớp vĩnh viễn cô giáo 'không nói gì'

Nhà trường muốn đình chỉ đứng lớp vĩnh viễn cô giáo 'không nói gì'

'Cô giáo không giảng bài, ném vở học sinh không thể tiếp tục đứng lớp'

'Cô giáo không giảng bài, ném vở học sinh không thể tiếp tục đứng lớp'

Không thể để cô giáo ném vở học sinh tiếp tục đứng lớp

Không thể để cô giáo ném vở học sinh tiếp tục đứng lớp

Cô Minh Châu không thể đứng lớp được nữa vì tính tình quá nóng nảy

Cô Minh Châu không thể đứng lớp được nữa vì tính tình quá nóng nảy

Nữ giáo viên 3 tháng không giảng bài tiếp tục bị đình chỉ công việc

Nữ giáo viên 3 tháng không giảng bài tiếp tục bị đình chỉ công việc

Đứng lớp giảng dạy trở lại, 'cô giáo không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném của vở học sinh xuống đất

Đứng lớp giảng dạy trở lại, 'cô giáo không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném của vở học sinh xuống đất

Cô giáo 'không giảng bài trong ba tháng' lại tiếp tục bị đình chỉ dạy

Cô giáo 'không giảng bài trong ba tháng' lại tiếp tục bị đình chỉ dạy

Cô giáo im lặng suốt 3 tháng lại bị đình chỉ vì ném vở vào học sinh

Cô giáo im lặng suốt 3 tháng lại bị đình chỉ vì ném vở vào học sinh

Vừa được dạy trở lại, cô giáo 'im lặng 4 tháng' tiếp tục bị đình chỉ

Vừa được dạy trở lại, cô giáo 'im lặng 4 tháng' tiếp tục bị đình chỉ

Vừa dạy lại, cô giáo 'không giảng bài 3 tháng' lại bị đình chỉ

Vừa dạy lại, cô giáo 'không giảng bài 3 tháng' lại bị đình chỉ

Vừa dạy trở lại, 'cô giáo không giảng bài' ở TP.HCM lại bị đình chỉ

Vừa dạy trở lại, 'cô giáo không giảng bài' ở TP.HCM lại bị đình chỉ

Cô giáo '3 tháng không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo '3 tháng không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Vụ cô giáo 'không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh: 'Nếu là giáo viên khác thì chỉ nhắc nhở, còn cô Châu phải đình chỉ vì tái phạm'

Vụ cô giáo 'không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh: 'Nếu là giáo viên khác thì chỉ nhắc nhở, còn cô Châu phải đình chỉ vì tái phạm'

Đình chỉ công tác cô giáo 3 tháng lên lớp do ném vở học sinh

Đình chỉ công tác cô giáo 3 tháng lên lớp do ném vở học sinh

'Cô giáo lên lớp không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

'Cô giáo lên lớp không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo 'im như thóc' lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo 'im như thóc' lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

'Cô giáo câm lặng' ở TP HCM lại có hành vi phản giáo dục

'Cô giáo câm lặng' ở TP HCM lại có hành vi phản giáo dục

TP.HCM: Cô giáo im lặng không giảng bài suốt một thời gian lại tiếp tục ném vở học sinh xuống đất gây bức xúc

TP.HCM: Cô giáo im lặng không giảng bài suốt một thời gian lại tiếp tục ném vở học sinh xuống đất gây bức xúc

Sẽ đình chỉ cô giáo 'không giảng bài' ném vở học sinh

Sẽ đình chỉ cô giáo 'không giảng bài' ném vở học sinh

TP.HCM: Tiếp tục đình chỉ cô giáo '3 tháng không nói' vì ném vở học sinh

TP.HCM: Tiếp tục đình chỉ cô giáo '3 tháng không nói' vì ném vở học sinh

Cô giáo 'lên lớp không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo 'lên lớp không giảng bài' tiếp tục bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo không giảng bài ở Sài Gòn lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo không giảng bài ở Sài Gòn lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Đình chỉ cô giáo '3 tháng lên lớp không nói gì' do tiếp tục có hành vi phản sư phạm

Đình chỉ cô giáo '3 tháng lên lớp không nói gì' do tiếp tục có hành vi phản sư phạm

Ném vở học sinh, cô giáo 'im như thóc' lại bị đình chỉ

Ném vở học sinh, cô giáo 'im như thóc' lại bị đình chỉ

Cô giáo 'không nói gì' lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Cô giáo 'không nói gì' lại bị đình chỉ vì ném vở học sinh

Đình chỉ cô giáo quăng vở và bài kiểm tra của học sinh xuống đất

Đình chỉ cô giáo quăng vở và bài kiểm tra của học sinh xuống đất

Trường THPT Long Thới đình chỉ công tác 'cô giáo im lặng' ném vở học sinh

Trường THPT Long Thới đình chỉ công tác 'cô giáo im lặng' ném vở học sinh