Các địa phương ở Ninh Thuận chưa đồng hành cùng doanh nghiệp

Các địa phương ở Ninh Thuận chưa đồng hành cùng doanh nghiệp

Các doanh nghiệp bày tỏ băn khoăn khi một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ...
Chân dung tân Giám đốc sở Giao thông Vận tải 43 tuổi vừa được bổ nhiệm ở Ninh Thuận

Chân dung tân Giám đốc sở Giao thông Vận tải 43 tuổi vừa được bổ nhiệm ở Ninh Thuận

Ninh Thuận có tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải 43 tuổi

Ninh Thuận có tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải 43 tuổi

Nhiều địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao năm 2021

Nhiều địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao năm 2021

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Cà Mau

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Cà Mau

Ninh Thuận thông qua nhiều nghị quyết tạo động lực phát triển mới

Ninh Thuận thông qua nhiều nghị quyết tạo động lực phát triển mới

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới Ninh Thuận và Bình Phước

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới Ninh Thuận và Bình Phước

Ninh Thuận bổ nhiệm, phân công một số lãnh đạo cấp Sở

Ninh Thuận bổ nhiệm, phân công một số lãnh đạo cấp Sở

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự cấp cao 6 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự cấp cao 6 tỉnh

Xe công nghệ CN - 'Dù nắng, dù mưa đón đưa tận nhà'

Xe công nghệ CN - 'Dù nắng, dù mưa đón đưa tận nhà'

Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Ninh Thuận: Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch tỉnh

Ninh Thuận: Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế là ai?

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Infographic: Chân dung ông Trần Quốc Nam - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Infographic: Chân dung ông Trần Quốc Nam - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ninh Thuận có tân Chủ tịch tỉnh

Ninh Thuận có tân Chủ tịch tỉnh

Phú Yên, Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Yên, Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận kiện toàn các chức danh lãnh đạo thuộc UBND tỉnh

Ninh Thuận kiện toàn các chức danh lãnh đạo thuộc UBND tỉnh

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Ông Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Đồng chí Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Đồng chí Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Liên tục bắt các vụ tàng trữ ma túy

Những thay đổi về mức hưởng lương hưu năm 2021

Những thay đổi về mức hưởng lương hưu năm 2021

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư tỉnh Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư tỉnh Ninh Thuận

Đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

Đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

Đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

Đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Ninh Thuận khóa mới

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Ninh Thuận khóa mới

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận