Vũng Tàu muốn tăng khung giá đất sát thị trường

Vũng Tàu muốn tăng khung giá đất sát thị trường

Bất thường: Ruộng muối cũng bị đem ra phân lô, tách thửa

Bất thường: Ruộng muối cũng bị đem ra phân lô, tách thửa

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm ngừng phân lô tách thửa, chấn chỉnh các dự án tự 'vẽ'

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm ngừng phân lô tách thửa, chấn chỉnh các dự án tự 'vẽ'

Sợ vỡ quy hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu siết phân lô, tách thửa

Sợ vỡ quy hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu siết phân lô, tách thửa

Bà Rịa - Vũng Tàu 'ra lệnh' tạm ngưng phân lô, bán nền

Bà Rịa - Vũng Tàu 'ra lệnh' tạm ngưng phân lô, bán nền

Bà Rịa – Vũng Tàu 'ra lệnh' ngưng tách thửa, phân lô bán nền

Bà Rịa – Vũng Tàu 'ra lệnh' ngưng tách thửa, phân lô bán nền

Phân lô tách thửa tràn lan, Bà Rịa Vũng Tàu tạm ngừng để chấn chỉnh

Phân lô tách thửa tràn lan, Bà Rịa Vũng Tàu tạm ngừng để chấn chỉnh