Tăng cường vai trò hòa giải viên

Tăng cường vai trò hòa giải viên

Cần nghiên cữu kỹ việc thêm chức năng giám định âm thanh, hình ảnh

Cần nghiên cữu kỹ việc thêm chức năng giám định âm thanh, hình ảnh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết trước Quốc hội sẽ sửa đổi quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phiền hà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết trước Quốc hội sẽ sửa đổi quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phiền hà

Bộ Nội vụ: Cán bộ cấp vụ phải đạt trình độ ngoại ngữ chuẩn quốc tế

Bộ Nội vụ: Cán bộ cấp vụ phải đạt trình độ ngoại ngữ chuẩn quốc tế

Cần có 'cú hích' lớn trong phổ biến giáo dục pháp luật

Cần có 'cú hích' lớn trong phổ biến giáo dục pháp luật

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Điều tra làm rõ vai trò đồng phạm vụ 'rút ruột' dự án khoa học