Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật

Cục Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Cục Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị ngành quân y triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị ngành quân y triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác Hậu cần Quân đội

Tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác Hậu cần Quân đội

Xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức, quân số khối cơ quan Tổng cục Hậu cần

Xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức, quân số khối cơ quan Tổng cục Hậu cần

Như sống lại đường xăng dầu huyền thoại

Như sống lại đường xăng dầu huyền thoại

Kho 661 tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh

Kho 661 tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh

Tổng kết rút kinh nghiệm triển khai trạm quân y sư đoàn bộ binh đủ quân năm 2018

Tổng kết rút kinh nghiệm triển khai trạm quân y sư đoàn bộ binh đủ quân năm 2018

Khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh

Khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên và các đơn vị hậu cần

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên và các đơn vị hậu cần

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống

Thống nhất mẫu quân phục dã chiến năm 2018

Thống nhất mẫu quân phục dã chiến năm 2018

Công ty Cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Công ty Cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tổng cục Hậu cần khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tổng cục Hậu cần khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phát huy hiệu quả của hậu cần quân sự trong khu vực phòng thủ

Phát huy hiệu quả của hậu cần quân sự trong khu vực phòng thủ

Nâng cao tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố

Nâng cao tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố

Triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác hậu cần

Triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác hậu cần

Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương, phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần

Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương, phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần

Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện

Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện

Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần