Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Khảo sát cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hà Giang

Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Tập huấn công tác văn phòng cho 34 cán bộ cấp tỉnh

Tập huấn công tác văn phòng cho 34 cán bộ cấp tỉnh

Khảo sát tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Quảng Ngãi

Khảo sát tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Quảng Ngãi

Cần xác định giá trị tài sản bị trộm cắp theo giá trị chứng minh được

Cần xác định giá trị tài sản bị trộm cắp theo giá trị chứng minh được

Thái Bình điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thái Bình điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Bước chuyển trong học và làm theo Bác ở Trường Chính trị tỉnh

Bước chuyển trong học và làm theo Bác ở Trường Chính trị tỉnh

Trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Mường Lát, Quan Hóa

Trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Mường Lát, Quan Hóa

Bảo đảm tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo đảm tính hệ thống khi quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trường Chính trị tỉnh ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Trường Chính trị tỉnh ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ