Ðón đọc Nhân Dân cuối tuần số 49 (phát hành từ ngày 6-12)

Ðón đọc Nhân Dân cuối tuần số 49 (phát hành từ ngày 6-12)

* Thời sự - Chính trị: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xứng danh anh Bộ đội...