Về một người có để lại di sản quý cho dân, cho nước

Về một người có để lại di sản quý cho dân, cho nước

Với nhân dân, khi đánh giá một người lãnh đạo cao cấp của Đảng, của Nhà nước, điều quan trọng nhất là người...
Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Ông Trương Vĩnh Trọng yên nghỉ ở nghĩa trang tỉnh Bến Tre

Ông Trương Vĩnh Trọng yên nghỉ ở nghĩa trang tỉnh Bến Tre

LỜI CẢM ƠN

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên PTT Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên PTT Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Ông Hai Trọng ở Bến Tre

Ông Hai Trọng ở Bến Tre

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Tiễn đưa người con ưu tú 'xứ dừa' Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Tiễn đưa người con ưu tú 'xứ dừa' Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng xúc động nói lời tiễn biệt ba

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng xúc động nói lời tiễn biệt ba

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha

Người dân Bến Tre đứng kín đường tiễn đưa ông Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân Bến Tre đứng kín đường tiễn đưa ông Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu, an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu, an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, tận tụy

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, tận tụy

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Xúc động ngàn người tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Xúc động ngàn người tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Hàng ngàn người thương tiếc ông Trương Vĩnh Trọng

Hàng ngàn người thương tiếc ông Trương Vĩnh Trọng

'Anh Hai Nghĩa, nhà lãnh đạo bình dị'

'Anh Hai Nghĩa, nhà lãnh đạo bình dị'

Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lãnh đạo cấp cao viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lãnh đạo cấp cao viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

'Bài học từ bác Hai Nghĩa là gần dân để không tham nhũng'

'Bài học từ bác Hai Nghĩa là gần dân để không tham nhũng'

Hơn 300 đoàn đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Hơn 300 đoàn đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Một đời vì dân vì nước

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Một đời vì dân vì nước

Trung ương hội Luật gia Việt Nam viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Trung ương hội Luật gia Việt Nam viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Nhiều hình ảnh xúc động tại lễ tang ông Hai Nghĩa ở Bến Tre

Nhiều hình ảnh xúc động tại lễ tang ông Hai Nghĩa ở Bến Tre

Nhớ mãi người Thủ trưởng vào ngủ trong trại giam để ra nghị quyết

Nhớ mãi người Thủ trưởng vào ngủ trong trại giam để ra nghị quyết

Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Hình ảnh xúc động tại lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Hình ảnh xúc động tại lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng