Khởi tố 3 gã xăm trổ cho vay lãi nặng

Khởi tố 3 gã xăm trổ cho vay lãi nặng

Thêm nhóm cho vay lãi nặng bị cơ quan công an triệt phá

Thêm nhóm cho vay lãi nặng bị cơ quan công an triệt phá

Băng nhóm 'nặng lãi kinh hoàng' thứ 4 bị triệt phá

Băng nhóm 'nặng lãi kinh hoàng' thứ 4 bị triệt phá

Bắt nhóm đối tượng từ miền Bắc vào Tây Nguyên hoạt động cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng từ miền Bắc vào Tây Nguyên hoạt động cho vay nặng lãi

Bắt 3 thanh niên từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt 3 thanh niên từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Liên tiếp triệt phá các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 936%/năm

Liên tiếp triệt phá các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 936%/năm

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho người dân vay với lãi suất 365%/năm

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho người dân vay với lãi suất 365%/năm

Từ Hà Nội vào Tây Nguyên cho vay 'cắt cổ' 400%/năm

Từ Hà Nội vào Tây Nguyên cho vay 'cắt cổ' 400%/năm

Bắt nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' từ Hà Nội vào Đắk Nông hoạt động

Bắt nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' từ Hà Nội vào Đắk Nông hoạt động

Bắt giữ nhóm người từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay lãi nặng

Bắt giữ nhóm người từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay lãi nặng

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng gần 400%/năm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng gần 400%/năm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Nhóm đối tượng cho hàng trăm người dân vay hơn 1 tỉ đồng với lãi suất 365%

Nhóm đối tượng cho hàng trăm người dân vay hơn 1 tỉ đồng với lãi suất 365%

Triệt phá nhóm cho vay 'cắt cổ' với lãi suất lên đến 365%

Triệt phá nhóm cho vay 'cắt cổ' với lãi suất lên đến 365%