Chia nhau tiền thi hành án, hai cán bộ lĩnh án tù

Chia nhau tiền thi hành án, hai cán bộ lĩnh án tù

Lấy tiền thi hành án tiêu xài, 2 cán bộ ở Sóc Trăng lãnh án

Lấy tiền thi hành án tiêu xài, 2 cán bộ ở Sóc Trăng lãnh án

Nguyên Chi cục trưởng THADS lĩnh án tù vì xài tiền của đương sự

Nguyên Chi cục trưởng THADS lĩnh án tù vì xài tiền của đương sự

Lấy tiền đương sự tiêu xài, hai cán bộ thi hành án ngồi tù

Lấy tiền đương sự tiêu xài, hai cán bộ thi hành án ngồi tù

Hai nguyên cán bộ THADS ở tỉnh Sóc Trăng lĩnh án tù

Hai nguyên cán bộ THADS ở tỉnh Sóc Trăng lĩnh án tù

Nguyên 2 cán bộ thi hành án dân sự huyện ở Sóc Trăng lĩnh án tù

Nguyên 2 cán bộ thi hành án dân sự huyện ở Sóc Trăng lĩnh án tù

Hàng loạt cán bộ thi hành án ở Sóc Trăng 'dính chàm'

Hàng loạt cán bộ thi hành án ở Sóc Trăng 'dính chàm'

Dùng lại chiêu ngất xỉu, sùi bọt mép để lừa đảo

Dùng lại chiêu ngất xỉu, sùi bọt mép để lừa đảo