3 tiệm hủ tiếu dê hút khách ở TP.HCM

3 tiệm hủ tiếu dê hút khách ở TP.HCM

Hủ tiếu dê thu hút thực khách bởi màu cánh gián, nửa giống cà ri, nửa giống bò kho thoang thoảng mùi sa tế.