Đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh phải nhập viện

Đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh phải nhập viện

Cô giáo tát học sinh nhập viện: 'Mong mọi người xem xét và cho tôi một lối thoát'

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên tát học sinh chảy máu tai

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên tát học sinh chảy máu tai

Cô giáo tát học sinh nhập viện mong mọi người cho… 'một lối thoát'

Cô giáo tát học sinh nhập viện mong mọi người cho… 'một lối thoát'

Đình chỉ dạy cô giáo tát chảy máu tai nam sinh lớp 1

Đình chỉ dạy cô giáo tát chảy máu tai nam sinh lớp 1

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh vì chép nhầm đề kiểm tra

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh vì chép nhầm đề kiểm tra

Cô giáo tát học sinh ứa máu tai: Hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ

Cô giáo tát học sinh ứa máu tai: Hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ

'Sờ nhẹ vào học sinh chúng tôi cũng không dám nữa'

'Sờ nhẹ vào học sinh chúng tôi cũng không dám nữa'

Trần tình bất ngờ của cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện

Trần tình bất ngờ của cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện

Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh lớp 1 phải nhập viện

Tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh lớp 1 phải nhập viện

Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác

Công an vào cuộc, cô giáo tát HS lớp 1 chảy máu tai bị đề nghị đình chỉ công tác

Vụ tát học sinh chảy máu tai: Tạm đình chỉ công tác, xử lý nghiêm cô giáo

Vụ tát học sinh chảy máu tai: Tạm đình chỉ công tác, xử lý nghiêm cô giáo

Quảng Bình: Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nghi chấn động sọ não

Quảng Bình: Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nghi chấn động sọ não

Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện

Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1

Đề nghị tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1

Cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện: Tôi lỡ tay

Cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai phải nhập viện: Tôi lỡ tay