Tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2020 cho 28 bác sĩ trẻ

Tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2020 cho 28 bác sĩ trẻ

Trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 28 thầy thuốc trẻ

Trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 28 thầy thuốc trẻ

TP.HCM: Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 28 thầy thuốc trẻ

TP.HCM: Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 28 thầy thuốc trẻ

39 đồ án của sinh viên được trao giải tại giải thưởng Loa Thành 2019

39 đồ án của sinh viên được trao giải tại giải thưởng Loa Thành 2019

Trao giải thưởng Loa Thành năm 2019

Trao giải thưởng Loa Thành năm 2019

Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng

Trao Giải thưởng Loa thành năm 2019 cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng